Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; VIII Integracja społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Okres realizacji: od: 2016-10-11 do: 2018-07-31

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 404 684,18 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 1 199 818,03 zł,

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Aktywizacja społeczna i zawodowa, a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru pow.brzozowskiego poprzez realizację przez każdego z uczestników rocznego indywidualnego programu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (PCIS) w Orzechówce.

EFEKTY:
-min. 90% UP nabędzie kompetencje zawodowe, podwyższy kompetencje społeczne, związku z poruszaniem się po rynku pracy,
-min. 31% UP uzyska kwalifikacje
-min. 56% UP będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Szukaj

© 2018 Powiatowe Centrum Integracji Społecznej. Wszelkie prawa zastrzeżone